Jura krakowsko częstochowska II
1.den - Jaworzno-Szczakowa (Koparki). Nefunkční vápencový lom je dnes využit k rekreačním účelům v jedné části a v druhé části je potápěčské centrum.
1.den - Procháka po chodnících pod hladinou.
1.den - Potápěčské centrum Pieczyska
1.den - Viditelnost je dobrá na několik metrů. Největší hloubka je 19,5m.
1.den - Arboretum v prostorách bývalého dolu.
1.den - Řeka Sztola je jen 13 kilometrů dlouhá, přesto je kolem jejího krátkého toku spousta tichých a zajímavých míst.
1.den - U vesnice Bukowno je několik meandrů vysokých až 16 metrů.
1den - Meandr č.1.
1.den - Meandr č.2.
1.den - Meandr č.3.
1.den - Meandr č.3.
1.den - Nádrž Leśny dwor slouží hlavně, jako koupaliště s písčitými plážemi.
1.den, Olkusz - Olkusz - Muzeum Afriky. Slavnostní masky.
1.den - Olkusz - Muzeum Afriky.
1.den - Olkusz - Muzeum Afriky. Výrobky ze slonoviny a ebenového dřeva.
1.den - Olkusz - Muzeum minerálů. Aragonit z lomu u Golczowicz.
1.den - Olkusz - Muzeum minerálů. Amoniti
Amoniti jsou skupinou vyhynulých měkkýšů s vnější schránkou, představujících podtřídu Ammonoidea třídy hlavonožců. Evolučně mají blíž k recentním hlavonožcům podtřídy Coleoidea (tj. chobotnicím, sépiím a olihním), než k evolučně starší, dosud však žijící podtřídě Nautiloidea (loděnky).
1.den - Olkusz. Jediná do dnešní doby dochovaná bašta městského opevnění.
1.den - Zvonice baziliky kostela św. Andrzeja w Olkuszu.
1.den - Z kostela do zvonice.
1.den - Pod náměstím se ukrývají sklepení a základy staré radnice,
1.den - Na interaktivní tabuli probíhá film o Olkuszi od jeho prvopočátků po současnost. Bývalé polské královské město ležící na řece Babą. Nyní okresní město a šesté největší město v malopolském vojvodství.
1.den - Městu s 34 152 obyvateli se vzhledem ke značné těžbě stříbra v minulosti přezdívá „Stříbrné město“. Dříve patřilo také mezi Svobodná královská města Koruny polského království.
1.den - Zřícenina hradu, založeného snad Kazimírem Velikým. Prvně zmiň. koncem 14. stol., kdy byl v zástavě Spytka z Melsztyna. Po r. 1441 přešel na Tęczyńské kteří zesílili opevnění. Po r. 1509 časté střídání majitelů. Zač. 17. stol. význ. renesanční přestavba (Zikmund Myszkowski). R. 1655 vypleněn Švédy.
1.den - Počátky hradu v Rabsztyně jsou skryty v hlubinách historie, někteří badatelé předpokládají jeho založení za Kazimíra Velikého, jiní je posouvají hlouběji do 13. století. Písemné prameny jej poprvé zmiňují až na konci 14. století, kdy byl v zástavě u krakovského vojvody Spytka z Melsztyna.
1.den - Nejstarší část hradu zaujala vrchol vystupujícího skalního bradla. Na východní čele stála válcová věž, která svou hmotou kryla palác na západě. Jižně a východně od bradla bylo předhradí, v jehož východní části byl v první čtvrtině postaven rozsáhlý trojkřídlý pozdně renesanční zámek s více než 40 obytnými místnostmi. Vstup byl veden věžovitou bránou od severu z plošiny ve tvaru půlměsíce, kterou ze tří stran obklopoval mohutný příkop s valem.
1.den - Když si kluci hrají...
1.den - KARAVANA...
Błędowská poušť (polsky Pustynia Błędowska) je oblast pohyblivých písků, která se nachází v Polsku východně od města Dąbrowa Górnicza ve Slezském vojvodství (jmenuje se podle jeho předměstí Błędówa).
1.den - „polská Sahara“
1.den - Samička ohniváčka černokřídlého.
1.den - Původně vojenská řídící věž, slouží dnes, jako příležitostná rozhledna a požární hláska.
1.den - „polská Sahara“
2.den - Pałac Raczyńskich
2.den - Jezírko Iridion u Pałace Raczyńskich v Złotym potoku.
2.den - I tady je vidět nedostatek peněz na opravy a údržbu památek.
2.den - Kolotoče v lese. To se může vidět asi jen v Polsku...
2.den - Grota Niedźwiedzia
Veřejně přístupná jeskyně je dlouhá přibližně 70 m a je horizontální jeskyní, která při návštěvě nedělá žádné potíže. Skládá se z komory podepřené sloupem a tří chodeb z ní vybíhajících. Vznikl v důsledku krasových procesů - v důsledku rozpouštění vápence vodou.
2.den - Je to nejnavštěvovanější jeskyně v obci Janów.
2.den - Při důkladném výzkumu, který zde byl proveden, bylo v Medvědí jeskyni objeveno mnoho pozůstatků zvířat doby ledové, vč. mamuta, nosorožce a jeskynního medvěda.
2.den - Młyn Kołaczew je historická dřevěná stavba z roku 1807.
Na řece Wiercicy podle historických údajů na území Złotého Potoka existovalo šest vodních mlýnů z nichž se dochoval jeden Kołaczew. První písemné prameny zmiňují tento vodní mlýn v roce 1473, kdy jeho mlynářem byl Piotr Palis a majitel Piotr Potocki rytíř z Szreniawy.
2.den - Brama Twardowskiego
Pojmenována byla podle básníka Zygmunta Krasińského (1812–1859), který tam často chodil. 
Skála je spjatá s legendou o krakovském čaroději a jeho útěku na kohoutu před ďáblem.
2.den - Brama Twardowskiego je 7,3 m vysoký a 4,8 m široký skalní most.
2.den - Na skále jsou otisky, které podle této legendy zanechal ďáblův kohout a vzlétl s Twardowským na Měsíc.
2.den - Brána je součástí protáhlého vápencového bradla. Vápenec, který buduje skálu, byl vytvořen v období jury na dně moře ze zbytků mořských organismů. Na konci jury byla vápencová deska vyzdvižena a odkryta. V křídě došlo k další mořské transgresi a tvorbě jeskyní ve vápencích. V pozdní křídové době byla deska opět vyzdvižena a byly odkryty vápence.
2.den - Diabelskie Mosty
Jde o tři skály z vápence, vysoké 15–18 m
2.den - Diabelskie Mosty
Ke skalám se váží legendy. Jedna z nich vypráví o ďáblu, který při hledání Twardowského na Měsíci spadl do trhliny mezi skalami a uvízl v ní. Aby znovu nespadl do štěrbin, vykouzlil přes ně mosty. Krasiński ve skutečnosti nechal mosty postavit přes praskliny oddělující jednotlivé skály. Přežili až do 60. let minulého století.
2.den - Diabelskie Mosty
2.den - Carabus glabratus - střevlík hladký
2.den - Bedla červenající nazývaná též bedla krvavějící nebo bedla třepivá.
2.den - Torkowa Skała
2.den - Brama Suliszowicka
Je to osamělý outlander na loukách na severovýchodní straně obce Suliszowice. Skládá se ze dvou skal tvořících skalní bránu 5 metrů vysokou a 5 metrů širokou.
2.den - Brama Suliszowicka
Brána je vypreparována z pozdně jurských vápenců . Jedná se o krasový produkt, pravděpodobně pozůstatek většího jeskynního systému.
2.den - Podzim se pomalu hlásí o slovo.
2.den - Zvládla jsem to! Jsem na vrcholu!
2.den - Kapuśnia Skała. 
Skála z vápence je až 15 m vysoká a její stěny jsou vyvýšené, svislé nebo převislé, s pilíři , zářezy a velkým okapem
2.den - Kněžice páskovaná, je hojná, kosmopolitně rozšířená ploštice žijící na loukách, lesních pasekách, okrajích lesů a na zahradách s porostem miříkovitých rostlin. Na území České republiky její početnost výrazně kolísá.
Kněžici pásovanou můžeme spatřit v rozmezí od května do října. Larvy a nedospělí jedinci se zdržují na rozdíl od dospělců ve skupinách. Při ohrožení vypouští nepříjemně páchnoucí výměšek.
Kněžice pásovaná je jednou z našich nejkrásnějších, avšak jedovatých ploštic.
2.den - Kapuśnia Skała
Do prosince 2019 na něm horolezci vedli 11 horolezeckých cest s podobným rozsahem obtížnosti, od VI do VI.4.
2.den - Dobrá parta se pozná na první pohled.
2.den - Kapuśnia Skała
2.den - Skały Pustelnika - Poustevnické skály.
2.den - Jaskinia Ostrężnicka
Jeskynní chodby, jejichž výška klesá hlouběji do masivu, jsou vyvíjeny horizontálně, jejich celková délka je přibližně 90 m.
2.den - Jaskinia Ostrężnicka
Nános je písčitý a jílovitý a obsahuje cenný minerální a organický materiál, jako jsou zvířecí kosti nebo stopy prehistorického člověka.
3.den - Děkuji dopravci depobus z Čavisova a řidiči Petru Krškovi za luxusní dopravu.
3.den - Restauracja w Ratuszu
Dobré ubytování, dobrá osluha i dobrá kuchyně.
3.den - Restauracja w Ratuszu
Přes menší problémy nakonec spokojenost.
3.den - Witamy w zamku Smileń.
3.den - Zřícenina hradu. Založen Janem z Pilicy ve 40. letech 14. století. Jeho dcera Alžběta přinesla hrad věnem Vincentu z Granowa erbu Leliwa.
3.den - Hrad držen jejich synem Janem z Pilicy a jeho potomky až do roku 1570, kdy byl prodán biskupovi F. Padniewskiemu. Po r. 1610 neobýván. R. 1655 zpustošen Švédy.
3.den - Zegarowe skaly z věže hradu.
3.den - Širé polské lány...
3.den - V ploše přibližně pětibokého východního předhradí se nedochovaly žádné pozůstatky zástavby. Jeho obranu posilovala čtverhranná bašta se zesílenou čelní zdí na nejvyšším místě v jihovýchodním nároží.
3.den - Żagiel - plachta.
3.den - Polský prales...
3.den - Zegarowa skala - Hodinová věž.
3.den - Jaskinia Jasna
V nejvýchodnější vápencové skále na samém vrcholu kopce Zegarových skal.
3.den - Jaskinia Jasna
Skála je posložena z pozdních jurských vápenců . Jeskyně má tři otvory: hlavní severní a dva severozápadní.
3.den - Jaskinia Jasna
3.den - Jaskinia Jasna
Předpokládá se, že jeskyni periodicky obývali lidé již v období mladého paleolitu (asi před 40 000 lety).
Hlavní otvor je tak velký, že dříve byl dobře viditelný ze strany Smolenského hradu. Dnes je zakrat stromy.
3.den - Matka Boska Częstochowska
3.den - Krzywość
3.den - Předpodzimní cesta.
3.den - Kyciowa Skała
3.den - Kyciowa Skała
3.den - Kyciowa Skała
3.den - Smoleň
3.den - Přestávka pod Kyciowa Skała.
3.den - Přestávka pod Kyciowa Skała.
3.den - Přestávka pod Kyciowa Skała.
3.den - Zegarowe skaly
3.den - Kyciowa Skała.
3.den - Polem nepolem...
3.den - Jaskinia Jasna w Strzegowej
3.den - Jaskinia Jasna w Strzegowej
3.den - Jaskinia Jasna w Strzegowej
3.den - Jaskinia Jasna w Strzegowej
3.den - Nebojácná samička ještěrky obecné. Zůstala dlouho stát bez pohnutí. Nevím jsestli byla zvědavá co jde klem nebo v šoku z toho kolem...
3.den - Přestávka pod Kyciowa Skała.
3.den - Poslední ohlédnutí za hezkým víkendem v polské Juře...
3.den - Hnojostroj na kraji vesnice.
3.den - Na další cesty a šťastné návraty.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Jura krakowsko częstochowska II

Popis

1.den: Starý lom Jaworzno, meandry řeky Sztola, město Olkusz, hrad Rabsztyn a Pustina Blędowska
2.den: Złoty Potok, Brama Twardowskiego, Jaskinia Ostrężnicka, Brama Suliszowicka
3.den Zegarowe skaly

Období

letos v září

Statistiky

  • 123 fotek
  • - zobrazení
  • 2 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Využijte vánoční slevy na všechny dárky a užijte si celé svátky ;-)
S kódem: Vanoce2021 Akce platí do 26. 12. 2021
Chci slevu
Reklama
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Jura krakowsko częstochowska II
Komentáře Přidat