13.den: Ollantaytambo - Ollantaytambo (kečuánsky Ullantaytampu nebo Ollantaytanpu) je vzdáleno asi 70 km od Cusca při začátku Valle Sagrado de los Incas. Je to jedno z několika dodnes obývaných inckých měst.
13.den: Ollantaytambo - Dvanáct měsíčků.
13.den: Ollantaytambo - Ollantaytambo byla v době incké říše místem s obrovským vojenským a spirituálním významem.
13.den: Ollantaytambo - Incká architektura je jedna z několika předkolumbovských typů architektury. Inkové tento typ převzali od kultury Tiwanaku z dnešní Bolívie. Mezi typickou připomínku této architektury patří kvádrové zdivo – opracované kameny bez malty či jiného pojiva (suchá zídka), pomocí nějž byly stavěny budovy.
Detail kvádrového zdiva v Ollantaytambo.
13.den: Ollantaytambo - Předpokládá se, že to bylo jedno ze strategických míst, odkud bylo možné kontrolovat dopravu na nejdůležitějších silnicích v říši. Žilo zde asi 10 000 lidí, bylo jedním ze sídel Inky a bylo také administrativním centrem.
13.den: Ollantaytambo - Je to dominanta Urubambské plošiny v úrodném údolí naplavenin řeky Urubamby.
13.den: Ollantaytambo - Inkové používali materiál z místních zdrojů. Tím pádem byly stavby vyrobeny nejčastěji z žuly nebo vápence. Někdy byl takový zdroj ovšem vzdálený několik kilometrů. V Ollantaytambo to vyřešili tak, že kámen dobývali na jedné straně údolí Urubamba.
13.den: Ollantaytambo - Nachází se zde velké množství nedokončených staveb, mezi nejvýznamnější z nich patří Chrám Slunce.
13.den: Ollantaytambo - Z chrámu zůstal kamenná zeď, který tvoří šest monolitů vysokých 4 metry.
13.den: Ollantaytambo - Šest monolitů narůžovělého pískovce a vědci neví odkud se vzali. V celém údolí se takový pískovec totiž nevyskytuje.
13.den: Ollantaytambo - Nedokončenost některých částí chrámu Slunce nesouvisí s tím, že by ho Španělé zničili, jako spíše se skutečností, že ho Inkové nestihli dostavět.
13.den: Ollantaytambo - Kameny na stavbu se dopravovaly z lomu na druhém břehu řeky.
13.den: Ollantaytambo - Jak Inkové řezali a tvarovali kámen, není přesně známo, byť to jde s relativně jednoduchými nástroji a malým úsilím. Je pravděpodobné, že k tomu používali kamenné nástroje (diorit jako starověcí Egypťané), možná také měděné a bronzové. V současnosti existují různé teorie o tom, jak Inkové obráběli své kameny:
13.den: Ollantaytambo - Vidím město veliké...
13.den: Ollantaytambo - Na sedmnácti terasách se pěstovaly květiny pro dekorativní účely.
13.den: Ollantaytambo - Ve své době bylo toto město královským sídlem Inky Pachacuti. V době španělského dobývání Peru bylo toto místo významnou pevností. Město leží vedle řeky Patakancha, kde na druhém břehu řeky byl kdysi zdroj kamenů ze kterých je město a samotné naleziště postaveno.
13.den: Ollantaytambo - Sýpky a skladiště potravin na protějším kopci Pinkullyunaje.
13.den: Ollantaytambo - V těsné blízkosti Ollantaytambo se nacházejí další incké památky jako je pevnost Intihuatana, která sloužila k pozorování Slunce, princezniny lázně a fontána.
13.den: Ollantaytambo - Andský kříž Chakana - Chakana (kečuánsky chaka hanan). Jedná se o tradiční andský kříž s velkou důležitostí v kosmovizi především starých Inků. Býval také užíván jako kalendář, mapa, je také andským symbolem relativity všeho. Chakana reprezentuje posvátný symbol, koncept kříže, který zahrnuje několik úrovní složitosti, podle způsobu jeho použití. Jedna z důležitých symbolik znázorňuje tři stupně, tři světy. Nejvyšší svět nazývaný Alajpacha – Nebeský svět, svět Velkého Ducha. Svět, který vnímáme a obýváme my lidé, se nazývá Akapacha – pozemský svět, svět zvířat a přírody. Třetím světem je Mankhapacha - podsvětí, svět démonických bytostí a ztracených duší. Každému ze světů určila PachaMama – Matka Země – ochránce v podobě zvířete. Nebe chrání kondor (orel), na Zemi poslala pumu a v podzemí vládne had.
13.den: Ollantaytambo - ...živý semafor.
13.den: Cestou z Ollantaytambo do Pisacu - Zastavujeme na oběd ve vesnici Limay, kde ochutnáváme morčata (cuy).

Prakticky každá peruánská hospoda i lepší restaurace má v jídelníčku morče na různé způsoby. Tento hlodavec je už tisíce let místní národní specialitou. Dříve považovaly andské kultury morče za posvátné zvíře. Obětovaly ho bohům a používaly ho k různým léčebným účelům.
13.den: Cestou z Ollantaytambo do Pisacu - Indiánští šamani používají ještě dnes divoká morčata k léčitelským účelům. Živé morče dají do plátěného vaku, který následně přiloží na dobu jednoho dne k tělu stonajícího. Poté léčitelé morče usmrtí, vykuchají a podle změn na jeho orgánech určí nemoc člověka. Pokud zvíře v průběhu 24 hodin na těle pacienta uhyne, je smrtelná také nemoc člověka... umře i pacient... :-)
13.den: Cestou z Ollantaytambo do Pisacu - Pro restaurace ve městech se chovají morčata na farmách. Koupit se dají i na trzích pro vlastní zpracování. Ideálně velká jsou ke konzumaci zhruba tříměsíční morčata. Obvykle se servírují i s hlavičkou a pacičkami (včetně drápků), tedy úplně vcelku
13.den: Cestou z Ollantaytambo do Pisacu - Takové lepší kuře se čtyřma nohama...

Strávníci si pochvalují hlavně křupavou kůrčičku. V domácnostech se tento hlodavec jí především při slavnostních příležitostech, jako jsou svátky a návštěvy. Chuťově lze morče přirovnat ke kuřeti, co se týče bílkovin, je maso z morčat mnohem hodnotnější.
13.den: Cestou z Ollantaytambo do Pisacu - Tady jsme se raději neměli dívat. Snad očkování proti břišnímu tyfu něco udrží...
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Pisac se považuje za jednu z nejlepších ukázek incké architektury, jsou zde zachovány zbytky původního hradu, postaveného z dokonale spojených kamenných kvádrů. Rozloha hradu odpovídá velikosti samotného Cusca.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Je postaven ve výšce 3 420 m n. m., nachází se zde velké množství teras, které se využívaly pro zemědělské účely.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Stupňovité terasy se táhnou stovky metrů, pěstovala se zde nejlepší kukuřice z celé říše, byla určena především pro šlechtu.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Celé údolí patřilo Inkovi a královskému rodu. Stejně jako v jiných střediscích je zde velké množství budov, které sloužily tak na administrativní, tak na vojenské účely.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Jednou z nejvýznamnějších zřícenin Pisacu je pevnost Intihuatana, která byla zasvěcena kultu Slunce.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Hrobky vytesané do skalního masivu. Býval tu obrovský incký hřbitov. Hroby však byly už dávno vypleněny španělskými zloději...
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Pisacké ruiny symbolizované Inckou citadelou se tyčí asi 300 metrů nad městem Pisac a nad údolím Urubamba. Kdysi dávno toto starodávné incké město mělo za úkol hlídat bránu do Posvátného údolí.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Je libo 100% pomerančový džus? Za 5 solů je váš seňor.
13.den: Pisac - Strážní město Inků - Hřbitov v Piscu v moderní pdobě.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Gauchové čekají na první líné turisty.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Trhovkyně.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Dana.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Údolí řeky Río Pucamaya.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Červeným údolím vede cesta spojující Pitumarcu s Vinicuncou.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - V polovině roku 2010 přišla masová turistika, kterou přitahovala řada horských pruhů různých barev díky mineralogickému složení na svazích a vrcholcích. Hora byla dříve pokryta ledovcovými čepicemi, ale ty kvůli globálnímu oteplování roztály .
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Karančo jižní
Dravý pták z čeledi sokolovití, i když vzhledem připomíná papouška. Potravu hledá hlavně na zemi. Důsledkem toho je že skoro nelétá. Má prodloužené běháky, aby mohl pohodlněji a lépe běhat po zemi.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Karančo jižní létá pomalu. Uvádí se, že vyniká inteligencí.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Přes Pitumarca, které je od Cusca vzdáleno přibližně dvě hodiny jsme se Červeným údolím procházejícím několika rolnickými komunitami, jako je Ocefina, Japura a Hanchipacha a Pampa Chiri dostali na konec prašné silnice. Jedna z takových komunit nás skásla o 5,- sole na sobu na mýtném.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Na vrcholu.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Jedna fotka za dva sole...
Čím výš člověk stoupá, větší bídu potkává...
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Ausangate (6384 m). Z Cusca jsme se na ni dívali ze vzdálenosti skoro 100 kilometrů. Dnes ji máme jako na dlani z necelých 12.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Podle Úřadu pro kulturní krajinu decentralizace města Cusco je sedm barev hory dáno jejím mineralogickým složením: 
- růžová barva je dána červenou hlínou, fangolitami (bláto) a arilitas (písek)
- bělavá zbarvení je způsobeno křemennými pískovci a slíny bohatými na uhličitan vápenatý
- červená je dána jílovci ( železem ) a jíly patřícími do období vyšších třetihor
- zelená je dána fylity a jíly bohatými na feromagnesian
- zemitá hnědá je produktem fanglomerátu složeného z horniny s hořčíkem patřící do kvartérního  
 období
- a hořčičná žlutá barva pochází z vápenitých pískovců bohatých na sirné minerály
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - 30. března 2015 byl v Limě zahájen schvalovací proces pro těžbu lithia v oblasti čítající 400 ha včetně hory samotné. Práva na těžbu si zajistila společnost pro průzkum těžby Minquest Perú SAC, vlastněná kanadskou společností Camino Minerals Corporation... 
Naštěstí se místní lidé společně s úřady postavili proti těžbě. 21. května 2018, po veřejných protestech, společnost informovala regionální vládu Cusca o svém zřeknutí se koncese na těžbu a v roce 2019 byl vyhlášen národní park Ausangate.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Nastrojené lamy i domorodkyně čekaji na turisty, aby za fotku mohli inkasovat nějaký ten sole.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Davy, davy, davy...
Vstát před třetí se vyplatilo.
14.den: Rainbow Mountain - Vinicunca (5036 m) - Barevné hory, barevné lamy, barevné Peru...
19.den: Cusco II       TOTO NENÍ CHYBA, JEN JSEM NECHTĚL DĚLIT POBYT V DŽUGLI - Poslední den trávíme návštěvou Cuska.
19.den: Cusco II - Coricancha - Coricancha byla postavena v roce 1438 na místě nejstarší osady v Cuscu legendárním Inkou Manco Cápacem. Byl hlavním inckým chrámem zasvěceným Inti a nachází se ve starověkém inckém hlavním městě.
19.den: Cusco II - Coricancha, - Digitální rekonstrukce místnosti plné zlata, jak ji popsal Inca Garcilaso de la Vega .
Původně velký chrám Slunce, byl nejvýznamnější chrám Inků plný zlata. Chrámové stěny byly pokryty sedmi sty kusy zlatých desek. Na dvoře byla tráva, květiny a kukuřice celé z čistého zlata, ze zlata byly i ptáci a pasoucí se lamy, zlaté slunce zářilo nad zlatými postavami žen a dětí.
19.den: Cusco II - Coricancha - Coricancha (z Kečuánštiny Qurikancha - Zlatý dvůr). Na opačné straně tohoto chrámu Slunce byly uloženy mumie bývalých inckých králů zachovány na tolik, až se zdálo, že jsou živé. Seděli na zlatých trůnech a hleděli přímo na návštěvníka.
19.den: Cusco II - Coricancha - Podle legendy tato těla Indiáni ukryli spolu s dalšími poklady vysoko v horách a dosud nebyly nalezeny. Uprostřed Coricancha se na nádvoří pod širým nebem nacházelo symbolické pole oseté symbolickou "kukuřicí" vyrobenou z ryzího zlata.
19.den: Cusco II - Coricancha - Chrám měl uvnitř mnoho božstev v různých výklencích a jako hlavní byl Bůh Slunce ( Inti ), reprezentovaný mužskou postavou zvanou Punchaocanchiq, ve skutečné velikosti ze zlata.
19.den: Cusco II19.den: Cusco II - Coricancha - Incké základy versus španělská nadstavba.
Španělští osadníci na místě postavili klášter Santo Domingo, zbořili chrám a použili jeho základy pro katedrálu. Části budovy využili i pro stavbu dalších kostelů a rezidencí. Stavba trvala téměř století. Toto je jedno z mnoha míst, kde Španělé začlenili incké zdivo do struktury koloniální budovy.
19.den: Cusco II - Coricancha - Toto incké dílo, ve kterém zůstalo jen několik základů, utrpělo na rozdíl od španělského chrámu tři zemětřesení ( 1650 , 1749 a 1950 ), bez větších škod. Po zemětřeseních v roce 1950 a 1956 začala rekonstrukce chrámu Santo Domingo (pod dohledem UNESCO ) s určitými úpravami, přičemž bylo upřednostněno obnažení inckých zdí.
19.den: Cusco II - Coricancha - Zlatá incká mapa oblohy.
19.den: Cusco II - Coricancha - Velká zemětřesení kostel těžce poškodila, ale kamenné zdi Inků, postavené z obrovských bloků pevně do sebe zapadajícího kamene, stále stojí díky svému sofistikovanému kamennému zdivu.
19.den: Cusco II - Coricancha - Zbytek španělské výzdoby interiéru jednoho z chrámů.
19.den: Cusco II - Coricancha - Kromě apsidálního slunečního chrámu se ve výběhu nacházely čtyři menší chrámové komplexy, které ze tří stran obklopovaly chrámové nádvoří. Průčelí mělo krásnou stěnu z nejkvalitnějšího zdiva, jednotně zdobenou souvislým pruhem z ryzího zlata deset stop od země. Stěny byly z poskládaného kamene s lehkým polštářovým tvarem po stranách, který zdůrazňuje estetickou jednoduchost stavby. Kamenné bloky se směrem nahoru zužují a opticky ještě více zdůrazňují výšku.
19.den: Cusco II - Coricancha - Obvod chrámu byl více než 365 metrů. Jeho hlavní portál byl na severní straně. Ten byl, stejně jako boční vchody, pokryt zlatými pláty.
19.den: Cusco II - Coricancha - V té době zde nebylo žádné trojúhelníkové atrium, které by sloužilo jako vchod do koloniálního chrámu, a klikatá zeď v pravém úhlu k ulicím Ahuacpinta, ve které je zachován kousek původní zdi v délce téměř šedesáti metrů. Na opačné straně této ulice se zeď klikatí v křivce více než 90 stupňů a pokračuje jemnou křivkou, která byla při stavbě chrámu zkrácena. Zeď Coricancha byla korunována systémem teras, které kdysi klesaly k řece.
19.den: Cusco II - Nad hlavama nám přeletělo letadlo... to abychom nezapomněli, že zítra letíme domů.
19.den: Cusco II - Jedna z mnoha koloniálních budov na ulici Calle Marqez.
19.den: Cusco II - Chvilka strachu v opravně fotoaparátů. Jsou fotky na kartě a je jenom vadný displej nebo tam není nic a celé Peru v pr...
19.den: Cusco II - Plaza Regozio.
19.den: Cusco II - Iglesia y monasterio de Santa Clara del Cuzco.
19.den: Cusco II - Iglesia de San Pedro
19.den: Cusco II - Prodavačka ananasu. VÝBORNÝ!
19.den: Cusco II - Katedrála
19.den: Cusco II - Zvonice kostela Iglesia de San Blas.
19.den: Cusco II - Fontána na náměstí Plazoleta San Blas.
20.den: letíme domů - Kabina Airbusu A 320 - 200
Airbus A320 je řada civilních dvoumotorových proudových dopravních letounů s úzkým trupem pro krátké a střední tratě vyráběných firmou Airbus.
20.den: letíme domů - Sluníčko zapadaá nad Limou a mně končí tři týdny s báječnou partou a poznáním krásné země. 
"Děkuji vám všem spolucestující."
20.den: letíme domů - Na pražském letišti Václava Havla dnes po 17 hodině přistála Česko slovenská státní delegace z návštěvy v Peru.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Peru V

Popis

„Posvátné údolí inků“ Ollantaytambo s inckou citadelou a jedna nejrozsáhlejších inckých pevností v Pisacu.
„Duhová hora“ – Vinicunca

Období

podzim

Statistiky

 • 104 fotek
 • - zobrazení
 • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Využijte vánoční slevy na všechny dárky a užijte si celé svátky ;-)
S kódem: Vanoce2021 Akce platí do 26. 12. 2021
Chci slevu
Reklama
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Peru V
Komentáře Přidat